Ekologická dovolená

Ekologická dovolená

Ekologická dovolená

Emise uhlíku v roce 2010 byly oproti emisím z roku 1950 přibližně sedmkrát vyšší. Za stejnou dobu se zvedla hladina světových moří přibližně o 16 cm. Současně se teplota zemského povrchu v předmětném mezidobí zvýšila celosvětově v průměru o cca půl stupně (celsia) a došlo k polovičnímu úbytku polárního ledového příkrovu.

Situace si žádá pozornost

Nejsou-li pro Vás shora uvedené statistické informace dostatečně varující, měli byste si uvědomit, že lidstvo svých nešetrným přístupem k životnímu prostředí v průběhu posledních desítek let ohrožuje nejen přírodu, ale i sebe samé. Jakkoliv se některé světové mocnosti snaží, nebo předstírají snahu s uvedeným problémem něco dělat, skutečnost je taková, že i přes zavedené emisní, těžební i odpadní limity se situace příliš nezlepšuje. V tomto ohledu proto nebude na škodu, pokud se ekologicky, nebo alespoň ekologičtěji začnou chovat i jednotliví obyvatelé, kteří ke znečistění ovzduší, vod i povrchu přispívají ne nevýznamnou měrou.

Chovejme se ekologičtěji

Způsobů, jak svoje negativní vlivy na životní prostředí redukovat je nesčetné množství a bylo o nich i již mnoho napsáno. Zajímavým a ne zcela propagovaným tipem je v této souvislosti tzv. ekologická dovolená, která se těší boomu hlavně u městských obyvatel (tip: nabídka ekologické dovolené na vouchercloud.cz). Co si pod tímto pojmem lze vlastně představit? Ve zkratce ji lze popsat jako trávení volného času takovým způsobem, aby byl zásah do životního prostředí co možná nejmenší. Půjde tedy o dovolené na (eko)farmách, ubytování v ekologických domech apod.

Suma sumárum

Lidé by si měli uvědomit, že trávit svůj volný čas lze i způsobem, který přírodu neničí. Přispějte tak k záchraně přírody i Vy tím, že ji nebudete zbytečně znečišťovat. Stačí k tomu jen málo - třídit odpad, používat úsporné spotřebiče nebo jen jezdit do práce městskou hromadnou dopravou, na kole nebo ideálně choďit pěšky…

 

Zdroj: www.vouchercloud.cz


Vložte komentář k článku


Vaše jméno:
Váš komentář:
Napište číslici pět