Audiovizuální technika

Dříve si prezentující vystačili s obyčejnou křídou a menší tabulí, dnes však vzhledem k předávaným informacím by to nebylo možné. S audiovizuální technikou (zkráceně AV) se setkáváme dnes a denně. Jsou jí plné školy, firmy, sály, restarace, kulturní domy a dokonce v poslední době i kavárny a čajovny. Nejčastěji se ji využívá k prezentaci projektů na poradách firem, či ve školách pro zkvalitnění výuky, kdy je prezentovaná látka současně doplňována obrazovými i zvukovými efekty. Pokud sami prezentujeme vlastní myšlenky, tak určitě působíme mnohem přesvědčivěji, pokud je prokládáme obrázky (fotky) daného tématu či doplňujícími informacemi. Také prezentace získá živější projev, než strohý výklad.

Co vše by měla obsahovat místnost s audiovizuální technikou?

Předně musí obsahovat plátno a dataprojektor. Ač se to nezdá důležité, tak nedílnou součástí je možnost zatemnit okna v dané místnosti, aby obraz na plátnu byl dostatečně jasný. Také je důležité osvětlení, nejlépe takové, které se dá regulovat na více stupňů. Pokud si posluchač bude chtít dělat poznámky, tak musí dostatečně vidět na papír, ale také nesmí být světlo dostatečně silné, aby byl obraz jasný, pokud budete promítat film, tak stačí pouze velmi slabé osvětlení. Dále by místnost měla obsahovat reproduktory (pro promítání filmů a videí), případně počítač či notebook z kterého se bude promítat (pokud nemá přednášející vlastní notebook). Dále také může obsahovat interaktivní tabuly, kameru pro pořizování záznamu z přednášky atd.

Pořízení i údržba

Při pořízování se vyplatí nevybrat ihned nejlevnější audiovizuální techniku, ale zaměřit se na známé značky (Samsung, Sony, Epson). Odmění se delší životností, ale i v případě poruchy snažším sehnáním náhradních dílů (nové lampy u dataprojektorů). Zároveň je třeba pro prodloužení životnosti audiovizuální techniku prodrobit pravidelné servisní prohlídce. Ti vymění znečištěné fitry, vymění lampy u dataprojektorů a zkrátka se postarají o vše důležité.


Vložte komentář k článku


Vaše jméno:
Váš komentář:
Napište číslici pět