C++

C++ je v současnosti nejrozšířenější programovací jazyk. Programy v něm napsané jsou rychlé a výkonné – proto se programování C++ používá nejen k psaní počítačových her, ale i k ovladačům nebo k vědeckým programům. Původně se vyvinul rozšířením jazyka C, vznikl v roce 1983 a jeho autorem je Bjarne Stroustrup.

Kdysi dávno, v dobách prvních elektronických počítačů, programátoři pracovali s tzv. strojovým jazykem – jednalo se o dlouhé řetězce jedniček a nul. Časem vznikly assemblery, které dokázaly převést tyto řetězce na lépe čitelnější formu – např. MOV či ADD. Poté se objevily jazyky vyšší úrovně – např. BASIC. Tyto jazyky umožnily programátorům psát a pracovat s kódem, který byl podobný jako (často anglické) věty a slova. Tento kód pak převedly speciální programy (interprety a kompilátory) do strojového jazyka.

C++ je kompilovaný jazyk – napíšete kód, který kompilátor převede do strojového jazyka a ten poté tzv. linker převede do spustitelného souboru exe. Kompilátory s sebou přinášejí určité výhody – kompilace neprobíhá dlouho a kompilované aplikace jsou velmi rychlé.

Velmi dlouho museli programátoři psát programy co nejkratší a co nejmenší, protože byla paměť drahá. V té době se programy psaly, aby zpracovaly obrovská množství neutříděných dat. Všichni programátoři byli odborníci, včetně těch, kdo napsané programy užívali. Časem se počítače zlevňovaly, zrychlovaly a zmenšovaly – už nebyla potřeba celá místnost na jeden počítač – a tím se změnil i styl programování. Dnes se nejvíce cení kód, který je dobře napsaný a snadno se udržuje.

Existuje mnoho vývojových prostředí, nejznámější jsou asi Dev-C++ a Microsoft Visual C++. Součástí C++ je také ohromné množství knihoven, které usnadňují programátorům mnoho práce. Avšak i s knihovnami se jedná o jeden z nejtěžších programovacích jazyků, zato je s ním možné napsat téměř cokoli.

V jazyce C++ byla napsána většina dnes známých programů: např. internetový prohlížeč Mozilla Firefox, operační systémy Windows a Mac OS X, program na 3D design Autodesk Maya, webové databáze MySQL či programy Adobe (Photoshop, Reader,…).


Vložte komentář k článku


Vaše jméno:
Váš komentář:
Napište číslici pět